Psychotherapie:

Psychotherapeutische behandelingen door een big-geregistreerde psychotherapeut vallen in 2017 onder de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). De tarieven voor de behandeling worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (https://www.nza.nl).

De vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van uw verzekeringspolis en van uw aanmeldingsklacht.

Shiboleth Psychotherapie werkt contractvrij.Voor meer informatie over de vergoeding van contractvrije psychotherapeuten en psychologen, kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht.


Coaching, counseling & supervisie:

Coaching, counseling en supervisie worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Kosten van coaching ter preventie van ziekteverzuim kunnen gedekt zijn door de arbodienst; dit is echter geheel afhankelijk van de afspraken die uw werkgever met de arbodienst heeft gemaakt.


  • Tarief kennismakingsgesprek (30 min.): EUR €55
  • Tarief coaching, psychologische counseling of supervisie (50 minuten): EUR €95


No-show tarief:

Het komt helaas voor dat men niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt.Als dit het geval is, zijn we genoodzaakt kosten in rekening te brengen:

  • Tarief no-show: EUR €75

Hiervan ontvangt u een nota thuis. Deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar of arbo-dienst indienen.

Mocht u dus verhinderd zijn op de gemaakte afspraak, dan graag bericht (per e-mail of sms) uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak (uitzonderingen daargelaten).